2020-03-20 14:36Pressmeddelande

Covid-19. Uppdateringar om läget i Västmanland

Region Västmanland kommer tills vidare enbart rapportera antalet bekräftat smittade i länet på vår webb. Siffrorna uppdateras varje dag i samband med att regionen får tillbaka provsvaren.  

Se daglig statistik över smittoläget här: Covid-19 - Aktuellt läge i Västmanland

I nuläget provtar Region Västmanland personer med symtom som ingår i en riskgrupp eller har svåra luftvägssymtom.  

Om Region Västmanlands rapportering av smittade patienter 

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. 

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.