2020-03-23 16:16Pressmeddelande

Covid-19. Region Västmanlands talespersoner

Region Västmanlands talespersoner covid-19

Den pågående pandemin av coronaviruset som orsakar covid-19 innebär en extra arbetsbelastning på Region Västmanlands talespersoner. Vår ambition är att skyndsamt svara på frågor från media. För att fortsatt kunna hålla hög service listar vi nedan de ämnesområden och talespersoner som är kopplade till frågor om covid-19. På så sätt hoppas vi att medias representanter enklare kommer i kontakt med rätt person.

Hantering av covid-19 inom akutsjukvården och beslutsfattare i regional särskild sjukvårdsledning   

Liselott Sjöqvist. Områdeschef Akutsjukvård och Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: liselott.sjoqvist@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 50 88

Hantering av covid-19 för luftvägsspåren och inom primärvården  

Mattias Damberg. Bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör och Områdeschef Nära Vård
E-post: mattias.damberg@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 38 64

Smittskyddsrelaterade frågor och frågor om smittoläget

Jan Smedjegård.
Smittskyddsläkare
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21

HR-relaterade covid-19 frågor

Björn Forsberg.
Förhandlingschef
E-post: bjorn.forsberg@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 52 78

Covid-19. Uppdateringar om smittoläget i Västmanland

Region Västmanland kommer tills vidare enbart rapportera antalet bekräftat smittade i länet på vår webb. Siffrorna uppdateras varje dag i samband med att regionen får tillbaka provsvaren.  

Se daglig statistik över smittoläget här: Covid-19 - Aktuellt läge i Västmanland

I nuläget provtar Region Västmanland personer med symtom som ingår i en riskgrupp eller har svåra luftvägssymtom.  

Om Region Västmanlands rapportering av smittade patienter 

Region Västmanland kan bekräfta antal smittade patienter, om någon patient är i behov av intensivvård eller om någon patient skulle avlida. Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. 

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss. Region Västmanland svarar inte heller på frågor om var en patient vårdas.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.