2020-05-12 11:30Pressmeddelande

Chatta med sjukvårdsrådgivningen

Nu kan du chatta med sjukvårdsrådgivningen

För att kunna erbjuda fler kanaler än bara telefon för sjukvårdsrådgivning, samt för att öka tillgängligheten till sjukvårdsrådgivning för invånarna i Västmanland startar regionen en kostnadsfri digital rådgivningsmottagning bemannad med sjuksköterskor.  

Den som ringer till 1177 mellan kl. 8-20 kommer via talsvar ges möjlighet att välja att chatta med en sjuksköterska. Om patienten väljer det alternativet, skickas ett sms till den telefon patienten ringer från med en länk till en webb-app.

Vi ser att allt fler patienter önskar kontakt via digitala kanaler när det passar dem, och inte vill sitta i telefonköer till vården, säger Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef för den Digitala rådgivningsmottagningen. 

Generellt ringer vi allt mindre och mer kommunikation sker via meddelanden och via chatt. Kontakter med nätläkare ökar kraftigt, och att införa chatt med sjukvårdsrådgivningen är ett steg på vägen att kunna erbjuda motsvarande tjänster i regionens vård.

Patienten loggar in med Bank-ID och får beskriva sitt ärende i appen. Utifrån svaren slussas patienten vidare till automatiserade egenvårdsråd, chatt med sjuksköterska eller rekommendation att ringa 112. Systemet bygger på RGS, samma rådgivningsstöd som sjuksköterskorna på 1177 använder. Vid behov kan sjuksköterskan starta ett röst- eller videosamtal för att bättre kunna bedöma patientens tillstånd. Patienten kan också skicka in en bild eller filmsnutt i chatten.  

Det är av största vikt att vi klarar av att bedöma och hjälpa patienter med nya hälsoproblem även under pågående pandemi. Genom att patienten gör en del av arbetet själv ökar vår kapacitet att hjälpa fler, avslutar Jonas Ekström. 

Region Västmanland har under en längre tid arbetat med att öka möjligheterna för patienten att själv hantera sina sjukvårdsärenden och sin hälsa, tex genom att kunna av- och omboka tider på 1177.se. Chatt och automatiserad rådgivning är en del av Region Västmanlands framtida strategi för att kunna erbjuda bättre och mer tillgänglig vård för Västmanlänningarna. Behovet av att tillgängliggöra digitala kontakter med vården har ökat under Coronapandemin har påskyndat det arbetet

Chatta med vården - 1177 Vårdguiden

Kontakt:

Jonas Ekström, Överläkare. Verksamhetschef Digitala rådgivningsmottagningen
E-post. jonas.ekstrom@regionvastmanland.se
Tel. 021 -17 30 00Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.