2020-06-15 12:00Pressmeddelande

Cancerdiagnos kan ha fördröjts

Region Västmanland har Lex Maria anmält en händelse, där en patient kan ha fått sin cancerdiagnos fördröjd.

Patienten som tidigare har genomgått en strålbehandling för prostatacancer remitterades under misstanke om strålrelaterade ändtarmsblödningar för endoskopisk utredning. Undersökningen kunde inte genomföras komplett och patienten planerades för förnyad koloskopi inom 3 månader. Återbesöket blev inte utfört.

Då patienten drygt 1 år senare utvecklade symptom genomgick han utredning av tarmen och en tarmcancer uppdagades. Patienten har genomgått cancerkirurgi och bedöms som botad.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra upprepning av det inträffade.

För mer information kontakta:
Birgit Johansson, chefläkare
Tel: 021-4818829

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.