2014-05-09 08:49Pressmeddelande

Bröstsmärta bedömdes som ryggsmärta

null

I januari kontaktade en kvinna sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden på grund av långvarig ryggsmärta. Värken hade senaste dygnet tilltagit i både rygg, handleder och armbågar.

Kvinnans egen uppfattning var att det kunde handla om kärlkramp, men eftersom hon nyligen varit på hjärtutredning med ultraljud och EKG koncentrerades samtalet till ryggsmärtan. Rådgivningssköterskan gav också patienten råd för ryggsmärta i enlighet med 1177:s beslutsstöd.

En halvtimme senare ringde en närstående och berättade att kvinnan även hade andningsbesvär. Rådgivningssköterskan uppfattade fortfarande symtomen som ryggbesvär och hänvisade patienten till akutmottagningen för hjälp med smärtlindring.

Patienten åkte till akutmottagningen i Västerås. Där konstaterade läkaren att kvinnan drabbats av hjärtinfarkt och hon behandlas akut med ballongvidgning på Medicinkliniken. En månad senare kunde patienten skrivas ut från sjukhuset.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria av chefläkare Margareta Ehnebom.

För ytterligare information kontakta

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl