2019-04-25 07:00Pressmeddelande

Brand på vuxenpsykiatrin lex Maria-anmäls

Region Västmanland har lex Maria-anmält händelsen i december 2018 när en patient inom vuxenpsykiatrin tände eld på sina sängkläder.

När personalen lokaliserat brandlarmet kunde branden snabbt släckas och patienten föras i säkerhet.

Den utredning som gjorts av händelsen visar inte på några säkerhets- eller andra brister. Tvärtom agerade personalen som tjänstgjorde på avdelningen på ett föredömligt sätt. Regionen väljer ändå att anmäla händelsen för att uppmärksamma IVO på branden samt få en utomstående granskning.

Efter händelsen dömdes patienten för mordbrand och vårdas i dag inom den rättspsykiatriska vården.

För mer information kontakta:

Tuula Wallsten, chefläkare
021-17 62 50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.