2019-09-17 11:30Pressmeddelande

Bokpremiär! Smarta sätt för hållbarhet och lönsamhet i besöksnäringen.

Boken om beteendeekonomi för besöksnäringen i Västmanland. På bilden: Angelika Wernersson, Auktoriserad rådgivare och
Åsa Stanaway, Internationell försäljningschef Västmanland Turism.Boken om beteendeekonomi för besöksnäringen i Västmanland. På bilden: Angelika Wernersson, Auktoriserad rådgivare och Åsa Stanaway, Internationell försäljningschef Västmanland Turism.

Västmanland Turism är med handboken Smarta Sätt, om inte först i världen, bland de första i Sverige i sitt slag för besöksnäringen med handboken för smarta lösningar till företagare inom besöksnäringen. Det är viktigt för både besöksnäringen och utvecklingen av Västmanland med förändringar som leder till mer hållbara och lönsamma företag. Handboken är indelad i två områden; förbättrade affärsmetoder för ökad lönsamhet tex. prissättning och stärkt hållbarhet, som kan handla om sätt att väcka ett ökat intresse för lokalproducerat och ansvarsfulla aktiviteter.

- Det ska vara lätt för gästen att göra rätt! Vi kan inte utgå ifrån att våra gäster har samma kunskap och engagemang att agera hållbart under semestern.  Men om vi inom besöksnäringen kan skapa förutsättningarna för medvetna val kan vi puffa gästerna att välja rätt, säger Angelika Wernersson, Rådgivare i Kvalitet och Hållbarhet på Västmanland Turism

Tipsen och råden i boken som tagits fram i samarbete med forskaren, Milena Nikolova, bygger på vetenskapen kring beteendeekonomi som skiljer sig från traditionell ekonomi genom att den grundar sig på mer realistiska antaganden om hur vi människor fattar beslut.

- Vetenskapen om mänskligt beteende kan användas för att puffa företagens kunder i rätt riktning, säger Åsa Stanaway, Affärsutvecklare/Internationell säljchef Västmanland Turism.

Begreppet nudging har blivit alltmer känt, att puffa sina kunder i rätt riktning för mer hållbara och lönsamma val. Det kan handla om relativt små insatser som kan ge positiva resultat för verksamheten.

- Det handlar mycket om att våga testa. Vi på Västmanland Turism vill med detta material väcka intresset för beteendeekonomi och ge våra aktörer ett konkret och användarvänligt verktyg i detta arbete, avslutar Åsa Stanaway.

Handboken lanseras i samband med Adventure Travel Trade Associations (ATTA), kongress i Göteborg 16 - 19 september och finns tillgänglig för nedladdning från https://www.vastmanland.se/ från och med idag den 17 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Stanaway
Affärsutvecklare/Internationell säljchef Västmanland Turism. Region Västmanland.Tel. 0764-96 90 60 E-post: asa.stanaway@regionvastmanland.se

Angelika Wernersson
Rådgivare i Kvalitet och Hållbarhet Västmanland Turism. Region Västmanland
Tel. 076-496 90 68 E-post. angelika.wernersson@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.