2020-12-23 05:30Pressmeddelande

Bokning och provsvar av egenprovtagning för covid-19 via telefon och chatt

Nu kan invånare i Region Västmanland som inte har tillgång till e-legitimation eller är i behov av extra vägledning få hjälp med att boka covid-19-test och få provsvar via telefon eller chatt. Invånare når den nya kundtjänstlösningen via knappval 1 när de ringer till 1177.


Den nya kundtjänsten, Kontaktcenter 1177.se, är öppen under vardagar och hjälper invånare med bokning, vägledning och att få reda på provresultat för egenprovtagning av covid-19. Invånare kan också få stöd och information om icke-medicinska frågor som rör covid-19 och de rådande rekommendationerna. För rådgivning om sjukdomar är det ordinarie 1177 på telefon eller chatt som gäller.

Maria Frisk Tiston, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Region Västmanland förmedlar att regionens samtliga invånare ska kunna ta del av regionens vård och tjänster.

Under pandemin har flera olika digitala tjänster upprättats för att ge invånare möjlighet till bland annat bokning av provtagning om man är sjuk eller för rådgivning om vad som gäller om man är sjuk. Det som händer då är att de invånare som av någon anledning inte kan använda de digitala tjänsterna blir hänvisade till andra lösningar som inte fungerat lika väl som de digitala. Med denna lösning kan vi, via telefon eller chatt, erbjuda ett likvärdigt utbud av de tjänster och information som rör covid-19 som idag är helt digitalt.

Samtidigt är det viktigt att den nya kundtjänsten ses som ett komplement till de digitala lösningarna säger Maria Frisk Tiston.

För att alla invånare så enkelt och snabbt som möjligt ska kunna ta del av de tjänster och den information som de har rätt till behöver de olika flödena vara jämnt fördelade. Om man kan lösa sina ärenden via e-tjänster bör man göra det, och därmed ge utrymme till de som saknar den möjligheten att använda till exempel 1177 på telefon.

I den kommande vaccinationsinsatsen mot covid-19 blir den nya verksamheten en viktig del för att nå ut till invånare som behöver stöd eller har funderingar för hur de bokar sin vaccination. Invånare som saknar möjlighet att boka digitalt kommer, när det är dags för dem att vaccineras, ska kunna få information om och boka sin vaccination direkt via telefon.

En kundtjänst för de som saknar e-legitimation eller har frågor om de rådande rekommendationerna

Invånare som ringer 1177 och väljer knappval 1 kan få hjälp med:

  • Allmänna frågor kring provtagning samt vägledning och information av icke-medicinsk karaktär
  • Hjälp med att boka egen provtagning
  • Få provresultat, egen provtagning
  • Information kring vaccinationen covid-19
  • Information restriktioner kring covid-19
  • Hjälp att boka vaccinationstid
  • Förtydliga och guida i informationen om Covid-19 på Region Västmanlands hemsida eller på 1177.se

Öppettider och kontaktvägar

Kundtjänsten är öppen vardagar 9–17 och invånare når tjänsten via:

Telefon

  • 1177 och knappval 1 - Kontaktcenter
  • 17 30 00 knappval 1 - Kontaktcenter 1177.se
  • Talsvar vid vårdcentraler Västmanland

ChattOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.