2021-04-20 14:15Pressmeddelande

Bokning av vaccinering mot covid-19 öppnas för 62 år och äldre 

Från och med den 20 april är det möjligt även för västmanlänningar 62 år och äldre, dvs födda 1959 och tidigare, att boka tid för vaccinering mot covid-19. Därmed inleds fas 3 i vaccineringen. 

Senare denna vecka kommer även åldersgruppen 60-62 år att få möjlighet att boka vaccinering. Mer information kommer när det blir aktuellt.  

Just nu finns det många lediga tider och tillgången på vaccin är god. Vi öppnar för grupp efter grupp allteftersom det blir möjligt både vad gäller vaccintillgång och bokningskapacitet. Men det är alltså inte möjligt att nu säga när olika grupper inom fas 3 kommer att kunna börja boka sina tidersäger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccineringen mot covid-19 i Västmanland.   

Fas tre har definierats av Folkhälsomyndigheten och omfattar:  

  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

  • Personer i åldern 60–64 år. 

  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

  • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. 

Just nu gäller att personer under 65 inte ska välja tider med AstraZeneca i bokningen, vilket har att göra med såväl tillgången på vaccin samt de rekommendationer som gäller för den åldersgruppen. Annars gäller principen att regionen använder alla tillgängliga vacciner, och att man inte kan välja vilket vaccin man får. 

Vilket vaccin man får är underordnat. Det väsentliga är att man blir vaccinerad. Alla våra tillgängliga vacciner ger ett bra skydd mot svår sjukdom, redan tre veckor efter första dosen. Det gäller oavsett vilket vaccin man får, avslutar Jonas Ekström. 

Region Västmanlands uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Ytterst är det dock tillgången på vaccin som bestämmer takten på vaccineringen i samtliga faser. Volymerna av vaccin väntas öka allteftersom vaccineringen fortskrider. 

Kontaktperson: 

Jonas Ekström. 
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.