2021-01-27 14:43Pressmeddelande

Bokade tider för vaccination måste bokas om

Leveranser av vaccin en förutsättning för att kunna boka tid för att vaccination mot covid-19 ska flyta på enligt plan. Västmanland får även denna vecka cirka 2 000 doser vaccin, vilket är färre än tidigare veckor. Bokade vaccinationstider måste därför flyttas fram.

Förra veckan fick Region Västmanland färre doser vaccin jämfört med föregående veckor och detsamma gäller denna vecka. Läkemedelstillverkaren Pfizer/BioNTech levererar färre doser vaccin till Europa eftersom de arbetar för att ställa om till en högre produktionstakt. Även leveranserna av Modernas vaccin har försenats.

Brev med ny tid för vaccination till de som berörs

De lägre vaccindoserna som nu levereras till Sverige och Västmanland innebär att många får sina redan bokade tider för vaccination framflyttade. De som berörs av detta kommer att få ett brev från Region Västmanland med ny tid för vaccination. Brevet ska ha levererats till de berörda senast på måndag den 1 februari.

Vi jobbar på så fort vi kan men tillgången till vaccin gör oss väldigt begränsade, vilket vi så klart beklagar, säger Jonas Ekström, överläkare och vaccinationssamordnare för vaccination mot covid-19 i Västmanland.

Tillgång till tider för vaccination beroende av leveranser av vaccinet

Tider för bokning är helt beroende av tillgången på vaccin och leveranser till Sverige. Periodvis kan tiderna vara helt slut. Nya tider kommer in i bokningssystemet när nya leveranser av vaccin kommit.

Dos två skjuts fram något

För de som har fått den första dosen kan leveransproblemen innebära att man får vänta något längre på dos två. Rekommendationen för Pfizer/BioNTechs vaccin är att dos två ska tas efter tre veckor. Men nu kommer några får ta dos två något senare. Det har ingen betydelse för effekten i detta fall. Erfarenhet finns av att ge dos två upp till sex veckor efter dos ett.  

Vi gör ändringar i vår planering hela tiden för att få ut så mycket tider som möjligt, men vi kan inte släppa nya tider förrän vi är säkra på att vi har doser för varje tid vi släpper i systemet. Det gör att det är svårt att långt i förväg tala om när det finns nya tider att boka, avslutar Jonas Ekström. 

Frågor om ändrade vaccinationstider

Regionen kan inte garantera att det finns nya tider tillgängliga för ombokning inom den närmsta tiden. Tidsbokningen styrs av tillgången till vaccin. Det kommer finnas en begränsad tillgång på tider för ombokning av vaccinationen. Vi ser därför att man i möjligaste mån behåller den tid man tilldelats i kallelsebrevet. De som har frågor angående sin tid för vaccination kan ringa Region Västmanlands vaccinationsbokning på telefonnummer 021-481 87 00. Öppet vardagar kl. 9–17. Om den nya tiden inte passar kan man också försöka boka om den genom att logga in på 1177.se med e-legitimation.

Vaccination av personer med hemtjänst 

Många anhöriga till personer med hemtjänst har hört av sig till regionen angående svårigheterna att boka tid via 1177 eller vaccinationsbokningen på telefon. En del kommuner har erbjudit personer med hemtjänst vaccination i hemmet, på samma sätt som personer med hemsjukvård. Tyvärr har inte alla kommuner den möjligheten. Vi tittar tillsammans med kommunerna på möjligheten att underlätta bokningen för dessa personer. 

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kom missionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

När det finns ett godkänt vaccin är det regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

- Distribuera vaccin inom den egna regionen.

- Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.

- Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Läs mer om vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Se om du ska boka tid för vaccination just nu

Kontaktperson:

Jonas Ekström
Överläkare och ansvarig för vaccination mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.