2020-04-01 13:54Pressmeddelande

Besöksförbud i Region Västmanlands vårdverksamheter

Just nu får Region Västmanlands olika verksamheter många förfrågningar från media som vill komma in i regionens lokaler och göra verksamhetsnära rapportering om coronaviruset och covid-19.

Vi ser det därför som nödvändigt att påminna om att det rådande besöksförbudet även gäller representanter från media. Besöksförbudets restriktioner gäller samtliga vårdverksamheter, vårdcentraler och vid de förstärkta jourmottagningarna (tex tält).  

I det rådande läget genomförs med fördel intervjuer i regionens administrativa lokaler eller via länk. Samtliga förfrågningar från media hänvisas till regionens pressfunktion.

Pressfunktionen samordnar regionens presskommunikation och stöttar media att komma i kontakt med de sakkunniga talespersoner som är utsedda att hantera frågor kopplat till covid-19, samt arrangerar regionens pressträffar och presskonferenser.  

Besöksförbudet infördes den 15 mars i hälso- och sjukvården i Västmanland på grund av coronavirus (covid-19) vilket Region Västmanland kommunicerade den 11 mars.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.