2022-03-08 15:50Pressmeddelande

Beslut om regional affärsplan och kompetensplan

Den 8 mars tog regionstyrelsen beslut om två länsgemensamma planer för utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden. Planerna ska göra det lättare för länets organisationer och aktörer att jobba mot gemensamma mål.

Affärsplan Västmanland och Kompetensplan Västmanland utgår från den regionala utvecklingsstrategin som sträcker sig till år 2030. Planerna konkretiserar de delar i utvecklingsstrategin som handlar om hur man kan arbeta för ett Västmanland som är nyskapande och som växer hållbart – ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Syftet är att ge alla de organisationer som jobbar med att stötta länets företag eller med att öka tillgången till rätt kompetens i privat och offentlig sektor en gemensam riktning att jobba i.  

Här i länet finns det stora globala bolag och innovativa startups och nu även ett universitet. Men vi behöver fortsätta jobba för att stärka länets attraktionskraft, så att fler företag vill etablera sig här och att de hittar rätt kompetens, säger Denise Norström (S) regionstyrelsens ordförande. 

Planerna är framskrivna under ledning av Region Västmanland i dialog med länets kommuner, näringslivs- och innovationsfrämjande aktörer, representanter från utbildningssystemet och näringslivet samt nationella aktörer. Båda planerna blir tillgängliga på Region Västmanlands webbplats under våren. 

Vi har tagit fram de här länsgemensamma planerna för att vi ska ha en gemensam riktning. Om vi ska kunna möta utmaningarna kopplade till bland annat klimat, miljö, arbetslöshet och digitalisering så krävs det att vi har ett samlat utvecklingsarbete i hela länet, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör. 

Länk: Västmanlands regionala utvecklingsstrategi 2030

Kontaktpersoner:

Denise Norström, Regionråd (S) Regionstyrelsens ordförande
E-post. denise.norstrom@regionvastmanland.se
Tel. 021-17 46 77

Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör
E-post. maria.linder@regionvastmanland.se
Tel. 021-17 65 73Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.