2017-04-07 11:39Pressmeddelande

Behandling av misstänkt diabetes typ 2 dröjde

null

Region Västmanland har anmält en händelse där vård och behandling av misstänkt diabetes dröjde en vecka. 

Händelsen gällde en patient med hög blodsockerhalt där man misstänkte diabetes typ 2, där man istället för att ta hand om patienten direkt meddelade hen via brev.

Först när patienten hörde av sig själv kunde hen bli remitterad till sjukhus för vård och behandling. Patienten kunde sedan skrivas ut efter två dagars behandling för fortsatt vård i primärvården av nydebuterad diabetes typ 2.

Efter händelsen har verksamheten vidtagit åtgärder för att förhindra ett upprepande.

Händelsen har anmälts som risk för allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
Telefon 021-17 50 44


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl