2014-03-17 09:21Pressmeddelande

Ballongvidgning dygnet runt i Västerås

null

Patienter som på kvällar, nätter eller helger drabbas av akut hjärtinfarkt som kräver akut kranskärlsoperation behöver inte längre åka till Uppsala eller Örebro. Sedan den 1 mars har Västmanlands sjukhus Västerås beredskap dygnet runt för ballongvidgning av kranskärl.

- Vid hjärtinfarkt av typ 1 där ett av hjärtats kranskärl är helt tilltäppt på grund av en blodpropp är det väldigt bråttom att öppna kärlet och säkra blodflödet till hjärtmuskel. Ju snabbare vi öppnar kärlet desto mindre blir risken för permanenta hjärtmuskelskador – ”time is muscle”, säger Amra Kåregren, PCI-ansvarig överläkare.

En kranskärlsoperation (PCI-behandling) innebär att en ballong förs upp till hjärtat via ett blodkärl i armen. Ballongen placeras mitt i förträngningen och fylls med vätska så att den blir uppblåst under någon minut. Ofta läggs även ett metallnät, ett så kallat stent, in i kranskärlet för att hålla det utvidgat.

Västmanlands sjukhus Västerås har utfört ballongvidgningar under många år men främst på dagtid, måndag-fredag. Övrig tid har länets patienter fått åka till Uppsala eller Örebro.

I september förra året utökade hjärt- och akutmedicinska sektionen på Medicinkliniken beredskapen för akuta operationer till att även omfatta helger. Från den 1 mars har sektionen beredskap under hela dygnet oavsett dag.

- Vi vet att ambulanstransport för denna patientgrupp kan vara riskfylld eftersom medicinska komplikationer kan uppstå. Dessutom kan transporten ta extra lång tid under vinter när väglaget är sämre. Därför är vi stolta över att kunna vidareutveckla hjärtinfarktvården i länet, säger Amra Kåregren.

För mer information kontakta:

Amra Kåregren, PCI-ansvarig överläkare
021-17 53 41

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl