2023-01-18 14:00Pressmeddelande

Avgiftsfrihet införs i Region Västmanland för sexuellt våldsutsatta

Efter dagens beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden inför Region Västmanland omgående avgiftsfrihet för personer som utsatts för sexuellt våld. All vård i direkt anslutning till det akuta besöket och fram till att patienten är färdigbehandlad är nu avgiftsfri. Det gäller även inneliggande vård.

Nu är inte begränsade ekonomiska resurser ett hinder att söka vård i Västmanland när man blivit utsatt för sexuellt våld. Det är bred politisk samsyn i att stödja den här gruppen, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård.

Avgiftsfrihet gäller för det initiala besöket på akuten eller kvinnokliniken, provtagning och direkt efterföljande kuratorkontakt.

Ingen som utsatts för sexuellt våld behöver nu tveka att söka vård på grund av avgifter, säger Lina Eriksson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kostnaden för avgiftsfri vård för sexuellt våldsutsatt beräknas till 300 000 kronor.

Det känns bra att kunna erbjuda jämlik vård för dem som utsatts för sexuellt våld, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland.

 

Kontaktperson

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
Telefon: 021-17 40 40, E-post: lars.almroth@regionvastmanland.se

Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, ansvarig för specialistsjukvård.
Telefon: 0721-53 06 15, E-post: malin.gabrielsson@regionvastmanland.se

Lina Eriksson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefon: 070-244 27 55, E-post: lina.eriksson@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.