2015-03-26 08:30Pressmeddelande

Avgiftsfri vård för äldre ska utvärderas

null

Den 1 januari 2014 införde Landstinget Västmanland avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och äldre. Nu ska landstinget utvärdera hur väl reformen fungerat.

- Syftet var att fler av de mest sjuka äldre tidigt ska söka vård på rätt vårdnivå och därigenom minska onödiga inläggningar på sjukhus. Nu vill vi se om så blev fallet, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Därför ges Beredningen för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att utreda om avgiftsfria besök för äldre inneburit färre inläggningar på sjukhuset eller färre besök på akutmottagningar.

Dessutom ska Beredningen för invånardialog genomföra en dialog med äldre och närstående om de kvalitativa effekterna av avgiftsfriheten.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl