2018-03-06 13:23Pressmeddelande

​Åtta av tio nöjda med vården

84 procent av västmanlänningarna anser att de har tillgång till den vård de behöver, och en majoritet har förtroende för vården. Det visar den årliga undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

- Det är positivt att så stor majoritet av invånarna litar på att vården i länet fungerar när de blir sjuka. Vi kan också se att andelen nöjda stadigt har blivit högre vilket är glädjande, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

- Resultatet är ett kvitto för våra medarbetare på att de gör ett bra jobb. Samtidigt ser vi att det finns områden där vi kan bli bättre, det gäller bland annat tillgängligheten, säger regionråden Kenneth Östberg (S).

Sedan 2002 har landsting och regioner mätt svenskarnas attityder till och kunskaper om hälso- och sjukvården. Tillgång till den vård man behöver är en av de mest övergripande frågeställning i undersökningen. Andelen västmanlänningar som anser att de har den vård de behöver har successivt ökat från 78 procent 2010 till 84 procent i fjol.

Förtroende för vården

Ett annat övergripande område gäller vilket förtroende invånarna har för vården.

65 procent svarar att de har förtroende för hälso- och sjukvården i länet, vilket är högre än genomsnittet för riket, 61 procent. 2010 var siffran för Västmanland 56 procent.

Ännu fler, 71 procent, anger att de har förtroende för sjukhusen i länet, medan 60 procent har förtroende för vårdcentralerna i länet.

Tillgängligheten kan bli bättre

När det gäller tillgängligheten svarar 65 procent att väntetiderna till vårdcentral är rimliga, jämfört med 63 procent i riket.

52 procent anser att väntetiden till sjukhus är rimlig. 2010 var andelen 35 procent.

Rapporten bifogas.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, regionråd (S)
021-17 65 21

Pernilla Rinsell, regionråd (MP)
021-17 43 57

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl