2019-05-21 09:11Pressmeddelande

Åtgärder för att säkerställa förlossningsvården

  • Systematisk journalgranskning för att säkerställa att kliniken följer gällande rutiner.
  • Koordinatorns roll på avdelningen ska stärkas.
  • Gemensam rond för läkare och barnmorskor vid eftermiddagspasset.
  • Utbildning i bäckenbottenskador för läkare och barnmorskor.

Det är några av de åtgärder som Kvinnokliniken genomför för att ytterligare förbättra kvalitet och säkerhet vid förlossningar.

Åtgärderna är ett resultat av den inspektion Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde i höstas vid Kvinnoklinikens förlossningsavdelning. Vid besöket identifierade IVO brister inom flera områden, bland annat när det gäller följsamhet till rutiner nattetid samt läkar- och barnmorskebemanning under jourtid.

- Kliniken tar kritiken på allvar och gör sitt yttersta för att åtgärda de brister som finns och räta ut de missförstånd som föreligger, säger Åke Tenerz, medicinsk stabschef på Västmanlands sjukhus.

- Samtidigt vill jag betona att förlossningsvården i länet håller god kvalitet och är jämförbar med andra förlossningskliniker i riket. Gravida kvinnor i länet kan känna sig trygga med den vård de får.

Under hösten kommer kliniken ytterligare utveckla teamarbete och samverkan mellan yrkesgrupper vilket är mycket viktigt i akuta situationer.

För mer information kontakta:

Åke Tenerz, medicinsk stabschef på Västmanlands sjukhus
021-17 42 82


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presstjänst dagtid
Presstjänst dagtid
Kontakta presstjänsten på vardagar kl 08 - 16:30.
Presstjänst jourtid
Kommunikatör i beredskap
Presstjänst jourtid
Vid pågående allvarlig händelse kvällar, nätter och helger. Kontakta Kommunikatör i beredskap.