2021-06-03 12:19Pressmeddelande

Antikroppstest missades under graviditet – foster led av blodbrist

En kvinna testades aldrig för antikroppar mot röda blodkroppar under graviditetsvecka 24 som reglerna föreskrev. Senare visade det sig att hennes foster led av blodbrist och behövde transfusioner fram till förlossningen. Händelsen lex Maria-anmäls nu av Region Västmanland.

Enligt de då gällande föreskrifterna skulle samtliga gravida kvinnor screenas för så kallade erytrocytantikroppar, antikroppar mot röda blodkroppar, under graviditetsvecka 24 och 35. Syftet med screeningen är att ta reda på om moderns och fostrets blodgrupper är oförenliga.

Under den andra delen av sin graviditet sökte kvinnan sjukvård akut då hon upplevde att fostret rörde sig mindre. Undersökningarna visade att fostret led av blodbrist, vilket ledde till att kvinnan remitterades till Centrum för fostermedicin i Huddinge.

Analyserna visade att kvinnans och fostrets blodgrupp var oförenliga, vilket hade medfört en nedbrytning av fostrets röda blodkroppar – en extremt ovanlig komplikation. Under den resterande delen av graviditeten behövde fostret flera återkommande blodtransfusioner. Barnet kommer att följas enligt ett nationellt uppföljningsprogram.

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Sedan den 1 mars 2021 gäller nya nationella föreskrifter vilket innebär att screening för erytrocytantikroppar utförs redan i graviditetsvecka 10-12, samt i vecka 27-29.

För mer information kontakta:

Birgit Johansson, chefläkare

Tel: 021- 4818829

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.