2015-01-19 16:05Pressmeddelande

​Ansträngt läge på Västmanlands sjukhus Västerås

null

Läget är för närvarande ansträngt på Västmanlands sjukhus Västerås. Det är många som söker akut vård samtidigt som flertalet vårdplatser redan är upptagna. Vid 13-tiden i dag hade sjukhuset 13 överbeläggningar.

- Med anledning av den besvärliga läget vill jag vädja till alla som inte är i akut behov av vård att avvakta och inte åka till akutmottagningen i Västerås i dag, säger t f sjukhuschef Liselott Sjöqvist.

- Det stora inflödet gör att väntetiderna på akutmottagningen kan bli långa för patienter med mindre allvarliga åkommor. Personalen gör allt den kan får att ta emot alla patienter, med vid så hög belastning är det svårt att undvika väntetider.

För mer information kontakta:

Liselott Sjöqvist, t f chef Västmanlands sjukhus
021-17 50 88


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl