2014-05-28 16:00Pressmeddelande

Anställda erbjuds leasa miljöbil

null

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom ett förslag om att anställda ska få möjlighet att genom landstinget leasa en miljöbil, d v s en bil som kan drivas av förnybara bränslen eller el.

- Vi vill aktivt bidra till att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Nu ger vi våra anställda en möjlighet att återvinna fossilbilen, och istället möta framtiden med familjen i en modern bil och med ett gott samvete.

Möjligheten att leasa en miljöbil är kostnadsneutralt för landstinget men förmånligt för den anställda eftersom leasingkostnaden betalas med bruttolöneavdrag.

Den anställde står för de faktiska kostnaderna för bilen under avtalsperioden. Storleken på löneavdraget avgörs bland annat av valet av bilmodell utrustning och körsträcka.

Frågan behandlas av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014.

För mer information kontakta:

Lars Flodin, landstingsråd (MP)
021-17 45 35

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl