2016-10-04 16:00Pressmeddelande

​Anmälan om fördröjd cancerdiagnos

null

Landstinget har anmält en händelse där en cancerdiagnos på en yngre man fördröjdes tre månader.

Patienten undersöktes på vårdcentral på grund av kraftigt förstorade lymfkörtlar. Familjeläkaren uppmanades, efter kontakt med hematologspecialist, att remittera patienten till kirurgkliniken enligt standardiserat vårdförlopp för misstänkte lymfatisk sjukdom. Av någon anledning blev detta emellertid inte gjort.

Misstaget upptäcktes tre månader senare av en sjuksköterska på patientens boende. Patienten remitterades då till kirurgkliniken där diagnosen Hodgkins lymfom bekräftades. Patienten är nu under behandling.

Vårdcentralen har vidtagit åtgärder för att förhindra ett upprepande.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.
Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl