2016-10-11 13:50Pressmeddelande

​Angående förändringar vid vårdcentralen i Kolbäck

null

Landstinget har idag mottagit besked från Praktikertjänst att de från 31 mars 2017 inte längre kommer att driva vårdcentralen i Kolbäck vidare. Motivet är svårighet att rekrytera fasta läkare.

- Nu startar ett arbete för att se i vilken form vi kan hitta en lösning för Kolbäcks vårdcentral. Det är viktigt att snabbt hitta ett alternativ, och att de patienter som är listade påverkas så lite som möjligt, säger Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP).

Anders Ahlgren, chef för Vårdval Västmanland, konstaterar att primärvården i Västmanland bedrivs enligt Lagen om valfrihet.

- Det innebär att en annan privat aktör likaväl som landstinget har möjlighet att ansöka om att ta över verksamheten, säger han.

Vårdcentralen i Kolbäck har 5 000 listade patienter.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), landstingsråd
021-17 43 57

Anders Ahlgren, chef Vårdval Västmanland
021-17 57 32


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl