2022-03-25 13:13Pressmeddelande

Ambulansdirigering – ett sjukvårdsyrke

Den som ringer 112 i Västmanland om ambulans får tala med en sjuksköterska – och många av dem har erfarenhet av att själva arbeta i ambulans. Sedan sex år tillbaka är Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland en integrerad del av sjukvården, i samarbete med regionerna Uppsala och Sörmland.

Att ha en larmcentral i egen regi med sjuksköterskor som larmoperatörer innebär en bättre säkerhet för patienterna. Att kunna erbjuda denna kompetens är unikt, säger Henrik Lindlöf, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Västmanland, och en av tre chefer för ambulansdirigeringen i treregionsamarbetet.

”En central samhällsfunktion”

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, och en av de politiska initiativtagarna till att inrätta Sjukvårdens Larmcentral, är nöjd:

Ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion och från politiskt håll har vi velat verka för att västmanlänningarna ska få tillgång till bästa möjliga ambulansdirigering, med hög kvalitet och korta svarstider. Genom att ta över den i egen regi och samverka med två andra regioner, har vi fått en långsiktig och stabil lösning och med minskad sårbarhet, säger hon.   

Först i landet

De tre regionerna Västmanland, Uppsala och Sörmland är först i landet med att bedriva larmcentral i egen regi. Konceptet innebär att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tar emot 112-samtal och bedömer vårdbehovet. Till sin hjälp har de ett medicinskt beslutstöd som utvecklats av tre läkare med erfarenhet från ambulanssjukvård.

Det är alltså en mycket hög medicinsk sakkunskap som möter den som ringer in. Dels beslutsstödet, dels larmoperatörernas kunskap. Flera av dem jobbar själva i ambulans viss tid och kan använda den erfarenheten i sina samtal, påpekar Henrik Lindlöf.

Extra värdefullt under pandemin

Han hävdar också att i och med att ambulansdirigeringen numera är en integrerad del av vårdkedjan så går det också mycket fortare att utveckla verksamheten. Det finns få organisatoriska gränser som bromsar, ingen byråkrati som försenar:

Att ha en larmcentral i egen regi har också varit extra värdefullt under pandemin. Det gjorde att vi snabbt kunde införa att larmoperatören alltid ska ställa en kontrollfråga om patienten varit utomlands och riskerat komma i kontakt med covidsmitta. Vilket varit en betydande del i regionens smitthantering, påpekar Henrik Lindlöf.

Viktigt att kunna hitta i olika områden

Med lokal förankring i regionerna ser han ytterligare fördelar – kännedom om vad som är på gång och vad som händer lokalt, larmoperatörens och dirigentens kunskap om länet, den lokala vårdens olika möjligheter att ta emot patienter. Att kunna hitta i olika områden är viktigt för att snabbt komma fram till den som behöver hjälp.

Den lokala förankringen är värd mycket och bidrar till ett förbättrat omhändertagande, vilket skulle vara svårt att uppnå för en annan aktör utan lokal förankring, säger Henrik Lindlöf.

Larmcentralen söker kontinuerligt efter medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Man tar även emot spontana ansökningar.

Klarar du stress, har simultankapacitet och har den medicinska kompetensen så har du rätt förutsättningar och arbetet kommer ge mycket tillbaka. När du går hem så vet du att du gjort skillnad för någon, avslutar Henrik Lindlöf.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om Sjukvårdens Larmcentral:

Sjukvårdens Larmcentral har ansvaret för medicinsk prioritering och dirigering av ambulansresurser inom de tre regionerna Uppsala, Västmanland och Sörmland. Larmcentralen betjänar tillsammans cirka 930 000 invånare. Centralerna är placerade i Uppsala, Västerås och Eskilstuna.

Sjukvårdens larmcentral var 2017 nominerad till Guldskalpellen, och det medicinska beslutstödet som används har vunnit det Prehospitala priset.

Fakta Sjukvårdens Larmcentral Västmanland:    

Sjukvårdens Larmcentral Västmanland är en del av Ambulanssjukvården inom Region Västmanland.

Placering: Västerås

Antal medarbetare: cirka 40 (20 årsarbetstidstjänster)

Antal inkommande samtal: cirka 65 000 per år

Varav antal prio 1-samtal: cirka 9 000

Svarstid i median: < 4 sek

Antal ambulanser: 23, varav 16 i ordinarie drift

Antal ambulansuppdrag: cirka 40 000


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.