2016-02-05 08:00Pressmeddelande

​Ambulans körde inte patient med magsmärtor till sjukhus

null

Landstinget har anmält en händelse där en äldre man med akuta magbesvär inte kördes till sjukhus av ambulans. Mannen avled några veckor senare, sannolikt i sviterna av brusten blindtarm.

Händelsen inträffade i början av 2015. Den äldre mannen drabbades av akuta magsmärtor och ambulans tillkallades till hemmet. Till saken hör att mannen tidigare hade behandlats för bland annat blindtarmsinflammation.

Ambulanssjuksköterskorna undersökte mannen och gjorde bedömningen att det rörde sig om en mindre allvarlig åkomma, varför mannen inte togs till sjukhus.

36 timmar senare tillkallades ambulans på nytt eftersom mannens tillstånd förvärrats. Han togs nu med till akutmottagningen där läkaren bedömde att magsmärtorna troligen berodde på brusten blindtarmsinflammation. Han behandlades med antibiotika men hans liv kunde inte räddas.

Akutkliniken, dit ambulanssjukvården hör, har efter händelsen vidtagit flera åtgärder. Bland annat kommer ambulanssjukvårdarna under 2016 få utrustning så att de kan se patienternas journaler.

För ytterligare information kontakta

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl