2020-11-20 12:47Pressmeddelande

Allvarligt läge i pandemin - ansträngt i sjukvården.

En vecka har nu gått sedan Folkhälsomyndigheten som ett steg i att bromsa smittspridningen i länet, beslutade om skärpta restriktioner för Västmanland. Inget tyder i nuläget på att utvecklingen vänt, tvärtom.

Antalet patienter som är inlagda på sjukhus för vård av covid-19 har ökat den senaste veckan. Många med luftvägssymtom söker sig också till vårdcentralerna, vilket resulterar i ökad press även där. Läget i sjukvården rent allmänt börjar bli allvarligt och belastningen i vården är återigen hög. Sjukfrånvaron är stor i samhället och det ser likadant ut bland vårdens personal. 

Det är ett allvarligt läge i Västmanland nu, det måste vända nu om vi inte ska få samma svåra läge som i våras. På en vecka har vi har gått från 30 till drygt 40 inneliggande patienter på sjukhusen i Västmanland för covidvård och med fortsatt högsmittspridning i samhället. Vi upplever att alla delar av vården nu har ett ökat tryck, säger Håkan Wittgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland.

Att utvecklingen går åt fel håll blir särskilt tydligt på akutmottagningen där söktrycket har varit mycket högt de senaste dagarna. Det är många som söker för luftvägs- och andra möjliga covidsymtom, samtidigt som de sökande i övrigt inte minskat alls på samma sätt som de gjorde i våras.

För att våra akutmottagningar ska kunna hjälpa dem som akut behöver vård så vill jag uppmana till att bara söka sig dit om det är absolut nödvändigt. Vård som kan vänta är inte akut, säger Håkan Wittgren.

Bemanningssituationen är även den ansträngd. Det är på vissa håll svårt att bemanna vården på grund av hög sjukfrånvaro och vabb. Den höga smittspridningen i samhället påverkar även vårdens personal.

Medarbetarna presterar fantastiskt men måste få en chans att göra sitt jobb utifrån rimliga förutsättningar. Vi vill inte upp i det antal svårt sjuka vi hade i våras. Vi vill kunna fortsätta bedriva all annan vård som invånarna behöver och väntar på, säger Håkan Wittgren.

Jag tror att alla invånare vid det här laget vet vad man behöver göra och vad som ger effekt. Det här är en sjukdom som vi nu känner till och vi vet mer om hur vi kan begränsa spridningen. Jag förväntar mig att alla ser till att göra rätt, att vi hjälps åt att hålla ut, avslutar Håkan Wittgren.

Läs mer skärpta restriktioner som råder i Västmanland

Region Västmanlands lägesrapport

Egenprovtagning för pågående infektion

Kontaktperson

Håkan Wittgren. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
E-post: hakan.wittgren@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 41 81
Mobil: 072-153 07 27


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.