2014-03-20 10:51Pressmeddelande

Allt fler känner till 1177 Vårdguiden

null

Åtta av tio västmanlänningar känner till sjukvårdsrådgivningsnumret 1177 och fyra av tio har kännedom om webbplatsen 1177.se, dit man kan vända sig för råd och hjälp om sjukvård. Det är en tydlig ökning från föregående år, visar den årliga befolkningsundersökningen Vårdbarometern.

Kännedom om telefonitjänsten 1177 ökade i Västmanland från 72 procent 2012 till 81 procent 2013, medan kännedom om webbtjänsten 1177 ökade från 32 till 40 procent.

- Sjukvårdsrådgivning per telefon är en sedan länge etablerad kontaktväg med vården. Det är bra att fler känner till det telefonnummer som nu gäller, inte bara i Västmanland utan i hela Sverige. Dessutom är det glädjande allt fler får upp ögonen för den mycket innehållsrika och användbara webbtjänsten 1177.se, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S),

Efter en stabil och positiv trend vad gäller förtroendet för hälso- och sjukvården de senaste åren ses nu en tendens till nedgång. Det gäller i princip alla landsting.

- Det vi ser är att fler ställer sig neutrala, det vill säga uppger att de varken har högt eller lågt förtroende för vården. Däremot är det inte fler som uppger att de saknar förtroende. Kommande mätningar får visa om det är ett trendbrott eller en tillfällig förändring, säger Denise Norström.

Undersökningen visar att 75 procent av de svarande i Västmanland anser att de har tillgång till den vård de behöver. Kortare väntetider är det vanligaste svaret på frågan om vad som skulle få dem att känna att de har bättre tillgång till nödvändig vård.

Vårdbarometern avser att fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Samtliga landsting och regioner deltar. Under 2013 har totalt 41 800 telefonintervjuer genomförts, varav 2 000 i Västmanland.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande
021-17 46 77


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl