2022-06-15 11:30Pressmeddelande

Allt färre utbildar sig inom vård, omsorg och industriteknik

Inom vården och omsorgen väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet. Det visar en av de prognoser för länets kompetensförsörjning som Region Västmanland presenterar.

Statistikmyndigheten SCB har på uppdrag av Sveriges regioner tagit fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som ligger till grund för en rapport som Region Västmanland sammanställt. Den presenterar tillgång och efterfrågan på utbildade och en beräkning på arbetsmarknadens läge år 2035. Under prognosperioden förväntas nästan hälften av alla utbildningsgrupper i Västmanland ha brist på utbildade.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att länets företag ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga och för att den offentliga sektorn ska kunna attrahera relevant kompetens. Vi ser att länets arbetsgivare har allt svårare att rekrytera, men med hjälp av trendrapporter och prognoser kan vi som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans se var det behöver göras insatser. Det är en viktig grund när vi ska göra prioriteringar, med stöd av vår länsgemensamma kompetensplan, säger Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

Genom att beräkna relationen mellan hur många som utbildas inom ett område med det beräknade behovet på arbetsmarknaden får man fram trender om det i framtiden kommer att bli balans, brist eller överskott på arbetskraft inom en viss utbildningsgrupp.

Ett exempel på ett område där det förväntas bli stor brist är inom vård och omsorg. Där väntas pensionsavgångarna bli större än genomsnittet på hela arbetsmarknaden, samtidigt som det är relativt få ungdomar som valt vård och omsorg som sitt förstahandsval till gymnasiet i höst. Ett annat exempel är industritekniska utbildningar, där länets tillgång på utbildade individer beräknas minska med cirka 40 procent fram till år 2035.

De regionala prognoserna visar tydligt de utmaningar Västmanland står inför. Med hjälp av dem kan vi föra en dialog med utbildningsanordnare, branschföreträdare och arbetsgivare för att försöka motverka obalans på arbetsmarknaden. Det är även bra för föräldrar och för studie- och yrkesvägledningen att ha en framtidsberäkning att utgå från när de samtalar kring gymnasievalet med unga, säger Charlotta Larspers, utvecklingsledare näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland.

De regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna går att hitta via Region Västmanlands webbplats. Länk.

Kontaktpersoner:

Christer Alzén
Verksamhetschef
Tel: 021-4818273
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.se

Charlotta Larspers
Utvecklingsledare kompetensförsörjning
Tel: 021-4818258
E-post: charlotta.larspers@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.