2020-10-19 11:00Pressmeddelande

Allmänpolitisk debatt på regionfullmäktige

Regionfullmäktiges möte den 20 oktober inleds med en allmänpolitisk debatt. Ämnen för debatten är psykiatri, regional utveckling samt sjukvård.

En allmänpolitisk debatt på regionfullmäktiges sammanträde ger ledamöterna möjlighet att debattera både dagsaktuella och långsiktiga frågor för regionen och Västmanland, säger regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Invånaren

får också möjlighet att ta del av en politisk diskussion om frågor som kanske inte annars skulle vara på fullmäktiges agenda. Därmed bidrar den allmänpolitiska debatten till att vitalisera fullmäktige och det demokratiska samtalet i regionen, avslutar Andreas Weiborn.

Enligt regelverket ska en allmänpolitisk debatt genomföras en gång om året. Årets debatt väntas pågå i 2,5 timmar.

Ledamöter som i förväg anmält ett anförande får tala i tre minuter, medan de som begär ordet under den allmänpolitiska debatten får tala i 90 sekunder. Repliktiden är 45 sekunder.

Följ regionfullmäktiges möte

Den allmänpolitiska debatten, liksom hela sammanträdet, kan följas via webbsändningen som nås på regionvastmanland.se Sändningen kan också följas i regionens sociala kanaler på Facebook och Youtube.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande
Tel: 073-732 39 08,
E-post: andreas.weiborn@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.