2019-09-11 12:00Pressmeddelande

Allmänpolitisk debatt på regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges möte den 17 september blir det mandatperiodens första allmänpolitiska debatt. Ämnen för debatten är trygghet och säkerhet, kultur samt personal.

- Det blir andra gången som vi har en allmänpolitisk debatt på regionfullmäktiges möte. Syftet är att öka ledamöternas möjlighet att delta i politisk debatt om både dagsaktuella och långsiktiga frågor. Samtidigt får invånarna större möjlighet att höra partiernas olika ståndpunkter, säger regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).

Enligt regelverket ska en allmänpolitisk debatt genomföras en gång om året. Årets debatt väntas pågå i 2,5 timmar.

Ledamöter som i förväg anmält ett anförande får tala i tre minuter, medan de som begär ordet under den allmänpolitiska debatten får tala i 90 sekunder. Repliktiden är 45 sekunder.

Den allmänpolitiska debatten, liksom hela sammanträdet, kan följas via webbsändningen som nås på regionvastmanland.se.

För mer information kontakta:

Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande
073-732 39 08, andreas.weiborn@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.