2021-04-16 14:13Pressmeddelande

Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

Det pågår just nu en omfattande smittspridning av covid-19 i Västmanlands län. Vi befinner oss i en tredje våg. De senaste veckorna har en uppgång av antalet covid-19 fall noterats samt en ökning av antalet inneliggande patienter som behöver intensivvård. Det senare beroende på att Region Västmanland hjälper andra regioner i landet att IVA-vårda patienter.

Flera regioner i landet talar om personlig lockdown. Vi i Västmanland har samma rekommendationer kring covid-19 som tidigare. Inget är förändrat i sak. Men personlig lockdown är ett bra sätt att beskriva vad dessa rekommendationer handlar om, vad de verkligen innebär för var och en av oss när de efterlevs, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland

Drive-in provtagning

Det är viktigt att man provtar sig om man har symtom som varar längre än 24 timmar. Från och med denna helg finns det möjlighet att boka drive-in provtagning även på lördagar i Fagersta, Köping och Sala och provtagningstiderna på lördagar har utökats i Västerås.

Vi vill lyfta det viktiga arbete med smittspårning som görs av invånarna i vår region, i skolor, på arbetsplatser och i föreningsliv. Att vi tillsammans hjälps åt att identifiera de som kan ha utsatts för smitta och uppmana dessa att vara vaksamma på symtom, och lämna prov för covid-19, gör skillnad. Vi bryter smittkedjor när smittade individer identifieras innan de hinner insjukna, säger Emeli Månsson, överläkare Infektionskliniken Västerås.

Alla som blir smittade får inte symtom, och en del får så lindriga symtom att de inte själva har tolkat det som covid-19.

Att följa rekommendationerna och ta sitt vaccin när erbjudandet kommer är fortsatt oerhört viktigt för att smittspridningen ska begränsas och för att rädda liv, säger Cherin Kamil, verksamhetschef, Infektionskliniken Västerås.

Fortsätt följa dessa viktiga rekommendationer:

- Träffa inga andra än dem du bor med.

- Provta dig om du har symtom längre än 24 timmar.

- Stanna hemma vid minsta symtom.

- Arbeta hemifrån om du kan.

- Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer.

- Håll minst två meters avstånd till andra människor.

- Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd.

Här kan du läsa mer om de rekommendationer om covid-19 som gäller i Västmanland.

Kontakt:

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare. Region Västmanland.
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21

Emeli Månsson. Överläkare. Infektionskliniken Västerås.
E-post: emeli.mansson@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 37 65

Cherin Kamil. Verksamhetschef. Infektionskliniken Västerås.
E-post: cherin.kamil@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 36 78


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.