2016-04-27 16:27Pressmeddelande

​Alla 50-åringar erbjuds hälsoundersökning

null

2017 kommer alla 50-åringar i Västmanland att erbjudas en hälsoundersökning med hälsosamtal. Under hösten 2016 får vissa 50-åringar erbjudandet från ett antal pilotvårdcentraler.

- Hälsoundersökningar är en del av landstingets långsiktiga hälsoinriktade arbete. Många människor kan leva ett längre och friskare liv om de får hjälp att på ett enkelt sätt ändra sin livsstil. Hälsosamtal har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa människor som behöver förändra sina levnadsvanor, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

Hälsoundersökningarna kommer att göras på vårdcentralerna och omfattar provtagning, mätning av blodtryck/längd/vikt, frågeformulär om livsstil samt ett hälsosamtal. Utgångspunkten i hälsosamtalet är resultaten, proverna och frågeformuläret samt personens egna funderingar kring sina levnadsvanor.

Innan hälsoundersökningarna kan starta ska ett särskilt it-verktyg tas fram i samverkan med Region Jönköpings län, för att underlätta för både deltagare och vårdcentraler genom att undvika pappersenkäter.

Dessutom kommer metoden att testas under hösten på ett antal pilotvårdcentraler.

På onsdagen godkände landstingsstyrelsen att 1,5 miljoner kronor får användas till pilotverksamheterna och övriga förberedande åtgärder.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl