2017-03-03 07:00Pressmeddelande

​Alla 50-åringar erbjuds hälsosamtal

null

Från och med fredag den 3 mars 2017 har riktade hälsosamtal införts som ny arbetsuppgift på alla vårdcentraler i Västmanland.

Det innebär att listade invånare som fyller 50 år under året kommer att få ett inbjudningsbrev hem i brevlådan med erbjudande om ett kostnadsfritt hälsosamtal (som innefattar provtagning) på sin vårdcentral.

Under vecka 7 och 8 har nästan 50 hälsosamtalsledare utbildats för att hålla hälsosamtal med hjälp av metodverktyget Stjärnprofilen. Till stöd för vårdcentralernas arbete har även ett webbstöd utarbetats för att minimera den administrativa hanteringen av inbjudningsbrev, enkäter och Stjärnprofil. Region Västmanland är först i Sverige med att erbjuda en digitalisering av stora delar av hälsosamtalsprocessen men flera landsting och regioner är på väg i samma riktning.

Syftet med riktade hälsosamtal är att förebygga hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 genom att påverka levnadsvanor.

För mer information kontakta:

Rebecca Jensen, projektledare
021-17 53 37, rebecca.jensen@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl