2014-05-05 09:12Pressmeddelande

Alias @konstkonsulent deltar i konsthögskolans vårutställning

null

Följ Alias @konstkonsulent under våren. Tre konstnärer berättar om sitt arbete i ateljén, under möten, på vernissager och resor. Dan Wid avslutar vårens Alias @konstkonsulent under en intensiv arbetsperiod kring Kungliga konsthögskolans vårutställning.

Från februari till maj står konstnärerna Marcus Ivarsson, Anna Törrönen och Dan Wid bakom Västmanlands läns konstkonsulents twitter- och instagramkonto. Varje konstnär berättar om sig själv, sitt konstnärskap och om deras gemensamma arbete för att inspirera och stärka konstscenen Västmanland.

Alias @konstkonsulent kan följas på olika sätt; antingen via konstkonsulentens twitter- och instagramkonton som båda heter konstkonsulent, eller så följer man hela projektet på länets konsthemsida: konstivastmanland.se. Där finns en specialbyggd projektsida där varje konstnärs inlägg från både twitter och instagram publiceras och sparas i kronologisk ordning. På hemsidan kan man alltså se och läsa konstnärens berättelse som helhet.

Dan Wid - Alias @konstkonsulent den 24 april - 31 maj

Dan Wid född 1985 är uppvuxen i Västerås. Han studerar för tillfället det femte och sista året på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Wid arbetar med fotografi och skulptur.

I hans arbete har alltid den egna kroppen och psyket varit centralt. Minnen och tid har blivit ett allt större intresse i hans konstnärskap. Under 2013 medverkade Dan Wid i tre grupputställningar på Verkstad i Norrköping, Temporära Konsthallen i Stockholm och Culturen i Västerås. Senaste separatutställningen var "Vanishing Mind".

Dan Wid förbereder just nu Kungliga Konsthögskolans vårutställning som visas på Konstakademin i Stockholm (vernissage den 28 maj) samt arbetar han tillsammans med en grupp andra konstnärer inför en utställning i november 2014.

Mer information finns på konstivastmanland.se

Kontakt:

Linda Wallenberg, kulturutvecklare konst, linda.wallenberg@ltv.se, 021 39 32 84


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl