2018-11-30 09:42Pressmeddelande

Äldre man avled efter fall från sjukhussäng

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en demenssjuk man i 90-årsåldern avled efter ett fall från en brits på Västmanlands sjukhus Västerås.

Mannen befann sig på akutmottagningen i väntan på förflyttning till vårdavdelning. Personalen satte upp sänggrindar för att han inte skulle falla ur britsen. Av någon anledning åkte grinden ner och mannen föll i golvet.

Han slog i huvudet och röntgades samma dag, men då syntes inga tecken på blödning. Fyra dagar senare gjordes en ny röntgenundersökning som visade en blödning, sannolikt orsakad av fallet. Mannen avled ytterligare några dagar senare till följd av blödningen.

Den undersökning som gjorts har inte kunnat fastställa varför sänggrinden åkte ned, men en trolig förklaring är att grinden inte fastnade i uppfällt läge.

Åtgärder är vidtagna för att detta inte skall hända igen

För mer information kontakta:

Johan Normark, chefläkare
021-17 46 41


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl