2020-12-11 09:15Pressmeddelande

Alarmerande många patienter i vården – följ de allmänna råden

Region Västmanland har tidigare rapporterat att smittspridningen ökar och så även antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhusen i länet. Det går fortfarande åt fel håll, helt fel håll.

Ansträngt läge på infektionskliniken

I skrivande stund vårdas drygt 60 patienter för covid 19 varav 5 på intensivvårdsavdelning.  

Så här kan det inte fortsätta. (230 personer i Västmanland har hittills avlidit till följd av covid-19.) Vi ser ännu ingen inbromsning av antal patienter som kommer till oss. Vi måste hjälpas åt att få stopp på smittspridningen annars riskerar många fler bli sjuka i covid-19. Utvecklingen fortsätter tyvärr åt helt fel håll, säger Cherin Kamil, Verksamhetschef på Infektionskliniken Västerås.

Personer i alla åldrar vårdas för covid-19

Majoriteten av de personer som avlidit eller vårdats för allvarlig covid-19 har varit över 70 år och många har dessutom haft underliggande sjukdomar. Men under pandemin har personer i alla åldrar, inklusive barn vårdats för covid-19.

Många verkar tro att sjukdomen bara drabbar äldre eller personer med underliggande sjukdomar. Det stämmer inte, vi vårdar personer i alla åldrar. Även många unga och tidigare helt friska, säger Cherin Kamil.

Följ de allmänna råden och fira jul och nyår lite annorlunda i år

De kommande högtiderna bör i år firas i en mindre krets. Det är mycket viktigt att skydda riskgrupper och att resa säkert. Från den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas vårt ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Jag kan inte nog understryka vikten av att vi alla följer de allmänna råd som gäller; stanna hemma vid sjukdomssymptom, provta dig för covid-19, håll avstånd, tvätta händerna ofta, arbeta hemma om du kan, res bara om du måste och träffa bara dem du bor med, säger Cherin Kamil.

Om inte smittspridningen avtar kommer fler bli sjuka och riskera att få fira julen på sjukhus. Vårdens medarbete får återigen små möjligheter till den ledighet och avkoppling under storhelgerna de så väl behöver, säger Cherin Kamil.

Vaccinera dig och rädda liv!

Inom kort väntas ett godkännande av vaccin mot covid-19 som då blir tillgängligt i Sverige. Planen är att vaccineringen i Västmanland ska komma igång under januari. Vaccinet kommer inte omgående att stoppa pandemin men bromsa in smittspridningen rejält så samhällets allra mest sköra kan skyddas och livet för de flesta kan kunna börja återgå till en vardag som kännetecknas som mer normal än ett pandemiläge

Jag ser fram emot att vaccinet snart är här. Ju fler som vaccinerar sig desto snabbare bryter vi smittspridningen och färre blir sjuka. Att ta sitt solidariska ansvar och vaccinera sig när vaccinet erbjuds brett i länet är att rädda liv. När vi är vaccinerade kommer vi kunna återgå till det sociala liv vi alla saknar. Jag ser fram emot en vår och sommar där vi kan träffa nära och kära under normala former, avslutar Cherin Kamil.

Kontakt:

Cherin Kamil.
Verksamhetschef, Infektionskliniken, Region Västmanland.
E-post: cherin.kamil@regionvastmanland.se
Tel: 021 - 17 36 78

Frågor om vaccinationsplan i Västmanland

Åke Tenerz.
Medicinsk stabschef, ansvarig för Vaccinationsplan covid-19, Region Västmanland
E-post: ake.tenerz@regionvastmanland.se
Tel: 0730-54 33 38Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.