2017-03-01 13:13Pressmeddelande

Akutmottagningen i Köping näst bäst i Sverige

null

Akutmottagningen i Köping hör till de allra främsta akutvårdsenheter i Sverige när patienterna får sätta betyg. Det visar den senaste patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Jätteroligt att patienterna ger akutmottagningen i Köping så högt betyg. Det visar att sjukhuset har en mycket bra akutverksamhet med korta väntetider, säger Jan Saaf, verksamhetschef vid Västmanlands sjukhus Köping.

Patientenkäten är bland de mest omfattande och besvaras av drygt 17 000 patienter från 178 akutvårdsenheter i Sverige.

Svaren visar att över hälften av de svarande fick vänta mindre än en timme på att få träffa läkare.

Patienterna ger överlag sitt besök på akutmottagningen ett gott betyg. I Västmanland är 83 procent av de 750 svarande positiva. Det är lika med genomsnittet för Sverige.

– Det är glädjande att patienterna överlag har en positiv upplevelse av sitt besök på akutmottagningen. En väl fungerande akutsjukvård är en viktig del av den västmanländska sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie Svensson.

Enkätsvaren visar att det finns stora skillnader mellan akutmottagningarna i Sverige. Allra högst betyg när det gäller helhetsintrycket får akutmottagningen i Norrtälje. På andra plats kommer Västmanlands sjukhus Köping där 92 procent av de svarande ger besöket ett gott betyg.

Samtliga mottagningar på 10 i topp-listan finns på mindre sjukhus. Akutmottagningen vid Västmanlands sjukhus Västerås hamnar längre ned, liksom Jourmottagning Västerås.

– Vi kommer nu analysera resultatet närmare, bland annat varför jourmottagningen får ett lägre betyg. Vårt intryck är att patienterna överlag är väldigt nöjda med verksamheten, men det är möjligt att frågorna i enkäten inte känns relevanta för dessa patienter.

Alla resultat.

För mer information kontakta:

Jan Saaf, verksamhetschef Västmanlands sjukhus Köping
0221-26 123

Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl