2018-03-29 09:15Pressmeddelande

78 procent av hushållen i Västmanland har snabbt bredband

null

78,27 procent av hushållen i Västmanland hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 4,45 procent eller cirka 5 500 hushåll.

- Det är glädjande att utvecklingen går framåt, men det är en bit kvar till det nationella målet om att 95 procent av landets hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband 2020. Vi måste växla upp tempot, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som har kartlagt mobil- och bredbandstäckning för 2017. Kartläggningen visar att Västmanlands län har en sjundeplats i riket och ligger nära riksgenomsnittet för snabbt bredband, vilket är 78,50 procent.

I Västmanland pågår det för närvarande många fiberprojekt, inte bara i tätorterna utan även på landsbygden. Detta sker dels med hjälp av stödmedel och dels på rent kommersiella grunder. En viktig förutsättning är dock att det finns en tillräckligt stor efterfrågan från hushåll och företag, oavsett om det handlar om stödprojekt eller rent kommersiella bredbandsprojekt.

- Projekten tar tid att genomföra, så vi får nog vänta till nästa mätning innan utbyggnaden får ordentligt genomslag i statistiken, säger Lars Eriksson, en av två regionala bredbandskoordinatorer på Region Västmanland.

Bredbandskoordinatorerna har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Deras roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Kontaktuppgifter:

Lars Eriksson, 076-496 90 82, lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Maarit Nurkkala, 076-496 90 81, maarit.nurkkala@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl