2017-03-21 07:40Pressmeddelande

​74 procent i Västmanland har snabbt bredband

null

74 procent av hushållen i Västmanlands län hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s år 2016. Detta är en ökning med 3,2 procent eller ca 6 000 hushåll jämfört med föregående år. Snittet för riket är 73 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016.

Utbyggnaden i länet följer utvecklingen i riket som helhet. Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Det händer dock väldigt mycket i länets kommuner när det gäller bredbandsutbyggnad just nu. Intresset är stort och drivs inte minst av Telias nedläggning av kopparnätet. Många projekt är på gång, både med stöd från Landsbygdsprogrammet och rent kommersiella. Detta gäller både i tätort och på landsbygden. Den utvecklingen kommer att märkas i statistiken under de kommande åren fram till 2020. Snabbast fiberutbyggnad enligt kartläggningen har under året skett i Norbergs kommun som har den största procentuella ökningen med 27 procent.

- Målet 2020 är ett tufft mål, men genom samverkan mellan region, länsstyrelse, länets kommuner, marknadsaktörer och inte minst alla ideella krafter har vi en god chans att nå målet. Men efterfrågan från hushåll, företag och offentlig verksamhet är oerhört viktigt för att få till en fortsatt utbyggnad. Ingen efterfrågan – ingen utbyggnad, säger Lars Eriksson, en av två regionala bredbandskoordinatorer, som arbetar på Region Västmanland.

De regionala bredbandskoordinatorerna har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bl.a. att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

- Tillgången till snabbt bredband är en viktig förutsättning för att kunna bo och verka i hela vårt län. Digitaliseringen i samhället går snabbt och en förutsättning är att vi har en fungerande infrastruktur som stödjer denna utveckling. Detta är en viktig fråga för Region Västmanland och för oss som regionalt utvecklingsansvariga, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström.

För mer information kontakta:

Maarit Nurkkala, regional bredbandskoordinator
021-481 82 81, maarit.nurkkala@regionvastmanland.se

Lars Eriksson, regional bredbandskoordinator
021-481 82 82, lars.o.eriksson@regionvastmanland.se

Om PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation.

PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter, samt den mobila yttäckningen för bredband och telefoni.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller nya mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl