2022-12-08 13:20Pressmeddelande

6,4 miljoner i ökat stöd till kulturinstitutioner och föreningar 2023

Region Västmanland satsar i 2023 års budget 6,4 miljoner kronor i ökat stöd för kulturinstitutioner och föreningar.

Det är roligt att vi nu kan satsa extra medel på våra regionala kulturinstitutioner och de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Det skapar förutsättningar att nå ut med en bred verksamhet i hela länet, säger Jenny Landernäs, regionråd (M) och ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Region Västmanland ingår i Kultursamverkansmodellen som är en statlig reform inom kulturområdet.

I Kultursamverkansmodellen ingår Västmanlandsmusiken, Västmanlands teater, Västmanlands länsmuseum, regional biblioteksverksamhet, regional filmverksamhet, bild och form, Arkiv Västmanland och Västmanlands läns Hemslöjdsförbund.

Satsningen innebär att fler Västmanlänningar kommer kunna ta del av kulturaktiviteter runt om i länet.

Region Västmanland beviljar årligen bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och projekt inom följande områden:

  • Folkbildning/studiedistrikt
  • Funktionsrättsorganisationer
  • Ungdomsorganisationer/politiska ungdomsorganisationer
  • Pensionärsorganisationer
  • Idrottsrörelsen
  • Kulturföreningar
  • Övriga ideella föreningar
  • Kulturprojekt

Syftet med bidragen är att stödja föreningar på länsnivå för att de självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera medlemmarna att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att stärka och utveckla Västmanland.

Med denna satsning vill vi visa vikten och betydelsen av ett starkt föreningsliv som bidrar till att stärka och utveckla invånarna i Västmanland, säger Richard Fallqvist, regionråd (L)

Ärendet tas upp för beslut på Regionfullmäktige den 13 december.

Kontakt

Jenny Landernäs, regionråd M, ordförande regionala utvecklingsnämnden
Tel.  076-511 61 27
E-post. jenny.landernas@regionvastmanland.se

Richard Fallqvist, regionråd (L)
Tel. 073-818 98 30
E-post. richard.fallqvist@regionvastmanland.se 

Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
Tel. 021-17 65 73
E-post. maria.linder@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.