2021-09-08 12:32Pressmeddelande

6 miljoner för ett mer aktivt och hållbart näringsliv

Regionstyrelsen har beslutat om företagsstöd för att utveckla länets näringsliv. Totalt rör det sig om 6,1 miljoner kronor fördelade på två projekt med olika inriktningar. SynerLeap tilldelas 4,8 miljoner kronor för stärkt innovationssystem och 1,2 miljoner kronor tilldelas ett EU-finansierat projekt ÖMSINT för fler växande företag.

Västmanland har ett starkt näringsliv och företag med hög innovationsförmåga, genom projektstöden trappar vi upp detta och bygger vidare på den med näringslivet gemensamma plattformen för företagsutveckling, nyföretagande och innovation. Inriktningen kommer bidra till våra målsättningar för länets utveckling mot ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Vi arbetar aktivt för att stötta näringslivets behov och båda dessa projekt är bra exempel på nära samarbete mellan det offentliga och det privata näringslivet och hur vi gemensamt stärker både företagens och länets hållbara utveckling, säger Christer Alzén, Verksamhetschef Näringslivsenheten, Region Västmanland.

SynerLeaps innovationsprojektet ska effektivisera framtagningen av innovationer inom digitalisering, automation, robotik och energi genom att tillgängliggöra unik kunskap och kompetens för snabbväxande startups och stora företag och på så sätt stärka Västmanland och Sverige som ledande inom dessa områden. Förutom Region Västmanland är privata företag, exempelvis ABB, med som finansiärer. Vinnova bidrar med 20 miljoner kronor i projektet.

Projektet ÖMSINT är en satsning på att framtidssäkra de mest innovativa och skalbara bolagen i Östra Mellansverige med störst tillväxtpotential på en global marknad. Detta sker genom att erbjuda avancerad affärsutveckling. Satsningen innebär att projektet rekryterar och antar dessa utvalda bolag och erbjuder avancerad affärsutveckling i syfte att få bolagen att växa hållbart.

För mer information, kontakta:

Magnus Ekblad, regionråd (C). Region Västmanland
E-post: magnus.ekblad@regionvastmanland.se
Tel: 021 17 45 14

Christer Alzén Verksamhetschef Näringslivsenheten. Region Västmanland
Tel. 021-481 82 73
E-post. christer.alzen@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.