2014-11-20 11:11Pressmeddelande

33 procent av sjukhusmaten är ekologisk

null

I Landstinget Västmanland är nu 33 procent av inköpta livsmedel ekologiska, jämfört med 2 procent 2009. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Det är glädjande att vårt målinriktade arbete för att öka andelen ekologiska livsmedel i maten som patienterna serveras gett resultat. I dagsläget köper vi bland annat kött, fisk, mejeriprodukter, ris, potatis och frukt som är ekologiskt producerade. Västmanland överträffar med råge riksdagens mål att 25 procent av offentlig konsumtion ska vara ekologisk, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP)

Rapporten från SKL är en jämförelse av miljöarbetet i landsting och regioner gällande antibiotikaförskrivning, ekologiska livsmedel, energianvändning i lokaler, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och klimatpåverkan från medicinska gaser.

I jämförelsen hävdar sig Västmanland väl inom flertalet områden. Bland annat var 62 procent av kollektivtrafikens drivmedel förnybara 2013, jämfört med 42 procent 2009.

Däremot släpper sjukhusen i Västmanland ut mer medicinska gaser än flertalet landsting.

- Vi är medvetna om problemet och har därför beslutat att installera en destruktionsanläggning vid förlossningen. Den ska vara i drift under 2015 och kommer att kraftigt minska våra utsläpp, säger Andreas Porswald.

Läs hela rapporten på SKL:s webbplats.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl