2018-03-07 16:00Pressmeddelande

​32 miljoner till kulturen i länet

DescriptionDescription

Regionstyrelsen godkände på onsdagen fördelningen av statliga medel till kulturverksamheter i länet. Totalt handlar det om 31,7 miljoner kronor.

Fördelningen är ett resultat av kulturplan 2015-2018 som tagits fram i Västmanland. Kulturplanen har granskats av Kulturrådet som beslutat om hur stort statligt bidrag Västmanland ska få. Ett villkor är att kulturverksamheten bedrivs i alla länets kommuner.

Fördelning av de statliga kulturmedlen 2018

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken 10 496 000
Västmanlandsmusiken/Sinfonietta 4 213 000
Västmanlands Teater 7 934 000
Museiverksamhet 4 519 000
Regional biblioteksverksamhet 1 394 000
Hemslöjdsfrämjande verksamhet 634 000
Filmkulturell verksamhet 622 000
Regional arkivverksamhet 484 000
Teaterkonsult 268 000
Kulturutveckling konst 214 000
Danskonsulentverksamhet 214 000
Totalt 31 694 000


För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef
021-17 34 53

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl