2019-09-04 08:14Pressmeddelande

300 experter i klinisk kemi träffas i Västerås

Den 10-12 september träffas 300 deltagare från hela Sverige för höstmöte i klinisk kemi. Det fullspäckade programmet täcker såväl de vardagliga frågor verksamheten som avancerad forskning.

Arrangör är Laboratoriemedicin Västmanland där klinisk kemi ingår, på uppdrag av specialistföreningen Svensk Förening för Klinisk Kemi.

Klinisk kemi är en betydelsefull del av vården. Bara laboratoriet i Västmanland hanterar dagligen cirka 5 000 patientprover. Provsvaren är viktiga för diagnostiken och de kliniska besluten inom vården.

Syftet med konferensen är utbildning och fortbildning samt möjlighet för deltagarna till erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Några punkter ur det digra programmet:

  • Gränsvärdena för graviditetsdiabetes har sänkts för att fler gravida med ökad risk för komplikationer ska upptäckas. Förändringen medför en stor ökning av tester vid misstanke om diabetes, s k glukosbelastning. Föreläsare är överläkare Helena Fadl, Universitetssjukhuset Örebro.
  • En ny behandlingsstrategi mot cancer, kallad immunterapi, testas nu på bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala. Överläkare Gustav Ullenhag berättar om testerna av det som kallas den fjärde hörnstenen, vid sidan av kirurgi, strålbehandling och cytostatika, i behandlingsarsenalen av cancer.
  • Under rubriken Hur man räddar tusentals liv berättar Tore Curstedt, specialist i klinisk kemi vid Karolinska Institutet, hur han och kollegor tog fram läkemedlet Curosurf som hjälper för tidigt födda att andas. För arbetet har Tore fått en rad utmärkelser, bland annat konungens medalj av 12:e storleken i högblått band.

Hela programmet finns på webbplatsen  kliniskkemi2019.se

Media är välkomna att bevaka höstmötet.

För mer information kontakta:

Per Bjellerup, överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Västmanland
073-813 50 50, per.bjellerup@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.