2017-03-02 08:00Pressmeddelande

​30 miljoner till kulturen i länet

null

Regionstyrelsen godkände på onsdagen fördelningen av statliga medel till kulturverksamheter i länet. Totalt handlar det om 30,5 miljoner kronor.

Fördelningen är ett resultat av den kulturplan 2015-2018 som tagits fram i Västmanland. Kulturplanen har granskats av Kulturrådet som beslutat om hur stort statligt bidrag Västmanland ska få. Ett villkor är att kulturverksamheten bedrivs i alla länets kommuner.

Fördelning av de statliga kulturmedlen 2017

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken 10 335 000
Västmanlandsmusiken/Sinfonietta 4 149 000
Västmanlands Teater 7 813 000
Västmanlands läns museum 4 450 000
Kulturutveckling konst 211 000
Danskonsulentverksamhet 211 000
Teaterkonsult 264 000
Regional filmverksamhet 612 000
Regional biblioteksverksamhet 1 373 000
Arkiv Västmanland 477 000
Västmanlands hemslöjdsförbund 624 000
Totalt 30 520 000


För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef
021-17 34 53


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl