2021-02-17 15:47Pressmeddelande

20 bekräftade fall i Västmanland av den variant av coronaviruset som upptäcktes i Sydafrika  

20 fall av den variant av coronavirus som först upptäcktes i Sydafrika, B.1.351, har bekräftats i Västmanland. Inte i något av fallen finns det en koppling till resor. Smittan är begränsad till kluster, alltså grupper av personer som haft nära kontakt med varandra. Fler prover är under analys för närvarande, så det är inte uteslutet att antalet bekräftade fall kan öka inom den närmaste tiden.  

Varianten B.1.351, som upptäcktes i Sydafrika, beräknas vara mer smittsam än det ursprungliga coronaviruset. Hittills finns dock inga fakta som tyder på att varianten orsakar allvarligare insjuknande i covid-19, däremot finns en oro för att nuvarande vaccin skyddar mindre bra mot denna variant.

Samtliga personer vilkas prov för covid-19 har visat sig gälla denna virusvariant har redan kontaktas - eller kommer att kontaktas av Region Västmanland så fort som möjligt.

Smittskyddet i Västmanland betraktar hittills utbrottet som begränsat och kontrollerat, tack vare den utökade smittspårning som bedrivs sedan ett par veckor tillbaka.

- Men detta visar att vi inte kan slappna av. Viruset sprids under precis samma förutsättningar som tidigare, dvs framförallt vid nära kontakter inomhus. Det betyder att det är viktigt att vi inte umgås inomhus med andra än de vi bor med, eller den lilla krets av människor som vi brukar umgås med, under sportlovet. Risken för smittspridning utomhus är däremot mycket liten, säger tillförordnad smittskyddsläkare Emeli Månsson.

De 20 bekräftade fallen ingår i ett större kluster där flera andra personer också har bekräftad covid-19 efter provtagning.  Huruvida B.1.351 kan påvisas i dessa prov kommer helgenomsekvensering, en genomgående analys av virusets arvsmassa, att svara på. Denna analys kan inte utföras i Västmanland och det kan ta upp emot ett par veckor att få svar. Dessutom kan inte alla prov genomgå helgenomsekvensering eftersom virusmängden måste vara tillräckligt hög.

Mot bakgrund av preliminära resultat av ökad förekomst av virusvarianter har Region Västmanland sedan två veckor tillbaka arbetat med utvidgad smittspårning av covid-19.

- Vi har sett att utöver i hemmet så är arbetsplatsen den miljö som ofta kan identifieras där flera har blivit smittade vid samma tillfälle. Detta gör att när det går att identifiera individer som har varit utsatta för en hög risk för smitta, dvs nära kontakt i minst 15 minuter inomhus, så vill vi uppmana dessa att, i tillägg till de råd till nära kontakter som har gällt fram till nu, också boka tid för provtagning även om de inte har utvecklat symtom, säger Emeli Månsson.

Den platå som nyligen nåtts vad gäller smittade och insjuknade riskerar att ersättas med en ny våg av covid-19 om inte restriktionerna följs. Att fortsätta på den inslagna vägen med utökad smittspårning och provtagning är avgörande för att motverka en ny våg.

 Region Västmanland är först i Sverige med att bekräfta ett kluster av fall av B.1.351 som inte kan kopplas till resor av något slag.

- Så länge som vi har en pågående smittspridning är det väntat att nya varianter av viruset kommer fram och tar större plats. Det här klustret utgör just nu en mycket begränsad andel av antalet fall i Västmanland, där vi i övrigt, precis som i en del andra regioner, ser en tydlig ökning av antalet fall av den variant som först upptäcktes i Storbritannien, avslutar Emeli Månsson.

Förutom de 20 bekräftade fallen av den virusvariant som upptäcktes i Sydafrika finns nu även flera bekräftade fall av den variant som upptäcktes i Storbritannien och bekräftades i Västmanland i slutet av januari. Denna variant utgör nu cirka 25 procent av alla positiva provsvar i egenprovtagning.

För mer information: 

Emeli Månsson, smittskyddsläkare, Region Västmanland
Tel. 021- 17 37 65


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.