2017-03-03 08:30Pressmeddelande

​14 000 personer i Västmanland får enkät om liv och hälsa

null

Hur mår invånarna i Västmanlands län? Hur ser deras levnadsvanor ut när det gäller till exempel kost, motion och alkoholvanor? Vad har de för livsvillkor för till exempel trygghet och sociala relationer? Det ska Region Västmanland ta reda på i en ny stor enkätundersökning som i dagarna skickas till närmare 14 000 personer i åldern 18 år och äldre i länet.

De som får enkäten är slumpmässigt utvalda ur befolkningsregistret och får svara på frågor om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Svaren används för att veta hur hälsan ser ut i olika åldrar, hur hälsan förändras över tid, om olika hälsoproblem ökar eller minskar, om det finns skillnader mellan kommuner i länet, om orsaker till vår tids ohälsa, o s v.

Nytt för i år är att det är tre olika enkäter som skickas ut – en för varje åldersgrupp 18-29 år, 30-69 år och 70 år och äldre.

– På det sättet kan vi anpassa frågorna till olika åldersgrupper och få svar på sådant som är aktuellt i just den åldern. Det blir också färre frågor att besvara, säger epidemiologen Anu Molarius, en av de ansvariga för undersökningen. Tidigare har vi till exempel undersökt hur uppväxtvillkor påverkar hälsan i vuxen ålder samt hur hälsan ser ut bland invånare som är 85 år eller äldre.

Det finns möjlighet att fylla i enkäten via en webbsida eller på traditionellt sätt genom en pappersenkät. På webben kan man även besvara enkäten på engelska.

Resultaten används som underlag, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på förebyggande folkhälsoarbete.

– Vi hoppas naturligtvis att många vill svara på enkäten för ju fler som svarar desto säkrare blir resultatet, säger Bo Simonsson, utredare på Region Västmanland.

Undersökningen är ett samarbete mellan Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län.

De första resultaten av enkäten kommer i slutet av året.

https://regionvastmanland.se/livochhalsa2017

 
För mer information kontakta:

Anu Molarius, epidemiolog
021-17 45 83, anu.molarius@regionvastmanland.se

Bo Simonsson, utredare
021-17 45 38, bo.simonsson@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl