2014-05-02 10:09Pressmeddelande

1177 Sjukvårdsrådgivningen ansluts till sammanhållen journalföring

null

Den 5 maj ansluts 1177 Sjukvårdsrådgivningen till sammanhållen journalföring. Det innebär att kommunikationen inom vården utvecklas ytterligare då behörig vårdpersonal kommer att kunna ta del av patientens kontakt med vården redan från första kontakt.

- Ju mer vårdpersonalen vet om patienten, desto snabbare, säkrare och bättre vård kommer vi att kunna erbjuda patienten, säger Maria Tiston, verksamhetschef för 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Västmanland.

1177 Sjukvårdsrådgivningen kommer enbart att skicka uppgifter till systemet för sammanhållen journalföring, och kommer alltså inte att kunna ta del av de uppgifter som finns i patientens journal. Journalanteckningar får endast visas om patienten ger sitt samtycke till det samt uppvisar giltig legitimation.

I Landstinget Västmanland används det nationella IT-stödet Nationell patientöversikt (NPÖ) för sammanhållen journalföring. NPÖ gör det möjligt för behörig personal i vård och omsorg att med samtycke från patienten ta del av vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Vårdgivaren får därmed en mer samlad bild av en patients vårdbehov.

Patienter har alltid rätt att spärra sin journal, eller valda delar av sin journal om så önskas. Journaluppgifterna lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem och finns inte tillgängliga på nätet. Säkerheten regleras i Patientdatalagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Varje vårdgivare bestämmer själv vilken information som skickas till NPÖ. I Landstinget Västmanland handlar det om följande information:

  • Patientens personnummer, telefonnummer samt kontaktuppgifter till närstående eller företrädare
  • Journalinformation. Olika anteckningar och sammanfattningar från vård- och omsorgsbesök eller vistelser
  • Diagnoser
  • Patientens kontakter med vård- och omsorg. Till exempel mottagningsbesök, sjukhusvistelser och telefonkontakter med läkare.

NPÖ och sammanhållen journalföring gör vården säkrare, framför allt för patienterna, men också mer effektivt för verksamheterna.

För mer information, kontakta:

Maria Tiston, verksamhetschef 1177 Sjukvårdsrådgivningen 021-173 236

Läs mer om patientjournalen och sammanhållen journalföring på 1177.se: http://www.1177.se/Vastmanland/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl