2015-04-08 11:14Nyheter

Västmanlands sjukhus Västerås är i framkant gällande strokerehabilitering i hemmet

null

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering har granskat en arbetsmetod där samarbete över yrkesgränserna är avgörande för en god rehabilitering efter stroke. Tidig utskrivning med ett tvärprofessionellt team, istället för inneliggande rehabilitering, har visat sig vara en framgångsrik metod.

Endast ett fåtal sjukhus i Sverige arbetar efter den arbetsmetoden och Västmanlands Sjukhus Västerås är en av dessa.

Det som gör att Västmanlands sjukhus Västerås ligger i framkant gällande rehabilitering är att en  logoped ingår i Externa Stroketeamet, EST. Teamet består dessutom av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och sjuksköterska som samarbetar kring patienten.

– Vid en stroke kan patienten få svårt att svälja och/eller att prata (afasi). Utöver att träna med patienten är det också viktigt att anhöriga kan få stöd och råd i kommunikationen med patienten. Om en patient har svårt att svälja behöver också anhöriga vara medvetna om vad som fungerar bra att äta och svälja för patienten, så att patienten slipper sätta i halsen, säger Emelie Johansson, logoped.

Innan utskrivning så har patienten träffat Meeli Tarish, sjuksköterska och redan första vardagen efter utskrivningen kan teamet vara på plats för att planera för rehabiliteringen i hemmet.

– Teamet är som en blomma, varje blomblad representerar en profession i teamet. Våra arbetsuppgifter går  i varandra och i mitten står patienten, säger Meeli Tarish. Som sjuksköterska har jag det övergripande ansvaret för patienten och i samarbete med läkare ger jag medicinsk rådgivning.

Träning i hemmiljö

Det mesta av rehabiliteringen består av träning i aktivitet, som till exempel kunna gå i trappor eller använda sin svaga hand när man diskar. Hemtjänstpersonal och anhöriga instrueras i hur de bäst kan stötta patienten i denna träning men även vid andra svårigheter som afasi och kognitiva nedsättningar.

– Varje patient sätter sina egna mål i en rehabiliteringsplan och får själv skatta hur det går att klara målen vid målsättningen. För vissa kan målet vara att mata katten, för andra att kunna gå till brevlådan, säger Ingeborg Lundberg, arbetsterapeut.

Att träna i sin hemmiljö ökar strokepatientens motivation till rehabilitering och efter en tids träning görs en ny skattning som utvärdering.  – Det är lättare för patienten att anstränga sig lite extra för att klara att gå en kilometer om det innebär att man då kan hämta sitt barn på dagis, än om träningen sker i sjukhusmiljö, berättar Camilla Lejon, fysioterapeut.

Agneta Eriksson, teamets kurator, upplever att det mest positiva i hennes arbete är att träffa patienten och anhöriga i deras hemmiljö och har märkt att teamet fyller en viktig roll för en trygg och gynnsam rehabilitering.

SBU-rapporten visar att hemrehabilitering inte bara gynnar patients tillfrisknande, den är sannolikt även kostnadseffektiv jämfört med vanlig, inneliggande rehabilitering

Bakgrund

Varje år får cirka 25 000 personer stroke i Sverige. Cirka 80 procent är över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl