2015-03-17 17:07Nyheter

Tarmcancerutställning på Västerås sjukhus 18 mars

null

Onsdag 18 mars är det tarmcancerdagen och med anledning av den arrangeras en utställning på Västmanlands sjukhus i Västerås huvudentré. Personal från colorektalsektionen på Kirurgkliniken och patientorganisationen ILCO informerar och svarar på frågor.

Bordet i sjukhusentrén kommer vara bemannat från kl 8.30 till ca 15. I fjor var bordet välbesökt av både patienter och övriga sjukhusbesökare som hade många frågor.

Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, efter prostatacancer och bröstcancer.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl